ECHTSCHEIDINGSNET.NL...onafhankelijk en onpartijdig


van samen naar solo...

VERMOGEN

Als u uit elkaar gaat zal het vermogen verdeeld moeten worden.

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan heeft ieder in beginsel recht op de helft van het geheel. Uitgezonderd hiervan zijn bijvoorbeeld een schenking of erfenis onder de uitsluitingsclausule.

Als er sprake is van huwelijksvoorwaarden, dienen deze eerst beoordeeld te worden. Er wordt gestart met het bepalen welk vermogensbestanddeel volgens deze voorwaarden behoort bij welke persoon. Hetgeen gemeenschappelijk is zal verdeeld worden. Vervolgens wordt nagegaan of er een verrekenbeding is opgenomen en zo ja, of de afgesproken verrekening heeft plaatsgevonden. Als laatste wordt berekend wat nog verrekend en vergoed dient te worden.

Alle vermogensbestanddelen worden geïnventariseerd en gewaardeerd. Voor banktegoeden, vervoermiddelen en de inboedel is dat vaak redelijk eenvoudig. Bijzondere aandacht is vereist voor levensverzekeringen en pensioenen. De waardebepaling is technisch ingewikkeld en de wijze van verdelen kan belangrijke fiscale gevolgen hebben.

Een belangrijk vermogensbestanddeel is de woning. Of één van beiden in het huis kan blijven wonen is mede afhankelijk van het inkomen na de scheiding. Naast de gebruikelijke inkomensbestanddelen als het salaris of winst uit onderneming is hierbij de te betalen of te ontvangen partneralimentatie van invloed. Als er een onderneming tot het vermogen hoort, neemt de complexiteit toe.

Van het inventariseren van uw vermogen tot aan het vastleggen van de gemaakte afspraken voor de vermogensverdeling, verrekeningen en vergoedingen bent u bij ons in goede handen. Ook met de alimentatieberekeningen en de berekeningen of één van beiden in het huis kan blijven wonen helpen we u graag.

FFP RFEA
Scheidingsadvies
Alimentatieberekeningen, opstellen convenant en ouderschapsplan
lees meer >>
  
Kinderen
Wanneer ziet u de kinderen? Wat komt er in het ouder-schapsplan?
lees meer >>
     
Alimentatie
Kinder- en partneralimen-tatie. Wat kan u verwachten?
lees meer >>
 
Contact
Een kennismakingsgesprek op korte termijn
lees meer >>
     

 

ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     BEUKENSTRAAT 6     |     4462 TT  GOES     |     TEL. 0113 - 250 350     |     INFO@ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     WWW.ECHTSCHEIDINGSNET.NL
ECHTSCHEIDINGSNET.NL   DIENSTEN     CONTACT