ECHTSCHEIDINGSNET.NL...onafhankelijk en onpartijdig


van samen naar solo...

SCHEIDEN

Scheiden is het moment dat levenspartners uit elkaar gaan. Dit kan in goed overleg geregeld worden. Vaak is dit lastig omdat de partners het niet eens zijn òf en op welke manier ze uit elkaar gaan.

Een scheiding gaat altijd gepaard met emotie. Hier moet op een goede manier rekening mee gehouden worden, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Daarnaast moeten veel zakelijke aspecten geregeld worden, zoals het verdelen van de boedel, het maken van afspraken voor de kinderen, het berekenen van de alimentatie, de woning en nog veel meer.
Voor hulp bij het regelen van de scheiding kunt u bij ons terecht. Wij regelen dit graag samen met u en geven u inzicht in de financiële en fiscale gevolgen van de scheiding. Als financieel echtscheidingsadviseur zijn we onafhankelijk en onpartijdig. Wij adviseren en begeleiden u gedurende het gehele traject, van de eerste verdeling en onderhandelingen tot de uiteindelijke afronding van de scheiding. En als u wenst ook daarna.
De wijze waarop de scheiding juridisch afgewikkeld moet worden, is afhankelijk van de relatie. Hieronder worden de varianten beschreven.

Huwelijk
In Nederland kunt u scheiden als het huwelijk duurzaam is ontwricht. De scheiding kunt u samen met uw partner aanvragen. Als één van beiden dit niet wil of als het niet mogelijk is, kan de scheiding ook door één partner worden aangevraagd.
Om het verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank, is een advocaat nodig. Als de scheiding gezamenlijk wordt aangevraagd en beiden zijn het erover eens of denken het eens te kunnen worden, dan kan één advocaat de stukken regelen.
Het voortraject van de stukken regelen wij als financieel echtscheidingadviseur graag voor u. Tijdens de gesprekken helpen we u om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen, zodat u beiden een nieuwe start kunt maken. De gemaakte afspraken over de verdeling van de bezittingen en schulden, alimentatie, pensioen en het ouderschapsplan door ons vastgelegd in het convenant. Door onze deskundigheid en het hanteren van een lager tarief dan de advocaat bespaart u direct op uw kosten.

Geregistreerd partnerschap
Het geregistreerd partnerschap is te ontbinden door een overeenkomst die wordt opgesteld door een advocaat of notaris. Hierin staat onder meer dat het partnerschap duurzaam is ontwricht.
Verder moeten in een dergelijke overeenkomst afspraken opgenomen worden over belangrijke zaken als de verdeling van de bezittingen, schulden, woonruimte en de verevening van pensioenrechten. Hiervoor kunt u ons inschakelen.
De ontbinding van het geregistreerde partnerschap is definitief door inschrijving van de verklaring of beschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Samenwoners
Samenwoners hebben juridisch gezien geen band met elkaar. Met het feitelijk verbreken van het samenwonen is de relatie beëindigd. In het samenlevingscontract kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt. Dan dienen deze afspraken te worden gevolgd.
Het is aan te bevelen om de beëindigingsdatum van de relatie vast te leggen. Het aantonen van deze datum is van belang bij het berekenen van de kosten van levensonderhoud en waardering van de spullen.
Als u het niet eens bent over bijvoorbeeld de verrekening van kosten van levensonderhoud, waardering van spullen, de gezamenlijke woning of andere zaken en u heeft de intentie om er samen uit te komen, dan kunnen wij u daarbij helpen.

FFP RFEA
Scheidingsadvies
Alimentatieberekeningen, opstellen convenant en ouderschapsplan
lees meer >>
  
Kinderen
Wanneer ziet u de kinderen? Wat komt er in het ouder-schapsplan?
lees meer >>
     
Alimentatie
Kinder- en partneralimen-tatie. Wat kan u verwachten?
lees meer >>
 
Contact
Een kennismakingsgesprek op korte termijn
lees meer >>
     

 

ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     BEUKENSTRAAT 6     |     4462 TT  GOES     |     TEL. 0113 - 250 350     |     INFO@ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     WWW.ECHTSCHEIDINGSNET.NL
ECHTSCHEIDINGSNET.NL   DIENSTEN     CONTACT