ECHTSCHEIDINGSNET.NL...onafhankelijk en onpartijdig


van samen naar solo...

PENSIOENEN

Pensioen dat opgebouwd is tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap valt onder het gemeenschappelijke vermogen.

Of u wel of geen huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden heeft opgesteld, het opgebouwde pensioen in de periode van de start tot de scheiding is van uw beiden. De wet gaat ervan uit dat pensioenen verdeeld worden, dit is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS). Hetgeen is opgebouwd voor of na deze periode, blijft buiten de verdeling.

Bij de standaardverdeling krijgt ieder de helft van het pensioen uitgekeerd, dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd. Het is in onderling overleg mogelijk om af te wijken van de standaard regeling. Zo kunt u samen afspreken dat u over en weer afstand doet van de aanspraken op het pensioen van de ander. De pensioenuitvoerder zal hier gewoonlijk aan meewerken.

 

FFP RFEA
Scheidingsadvies
Alimentatieberekeningen, opstellen convenant en ouderschapsplan
lees meer >>
  
Kinderen
Wanneer ziet u de kinderen? Wat komt er in het ouder-schapsplan?
lees meer >>
     
Alimentatie
Kinder- en partneralimen-tatie. Wat kan u verwachten?
lees meer >>
 
Contact
Een kennismakingsgesprek op korte termijn
lees meer >>
     

 

ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     BEUKENSTRAAT 6     |     4462 TT  GOES     |     TEL. 0113 - 250 350     |     INFO@ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     WWW.ECHTSCHEIDINGSNET.NL
ECHTSCHEIDINGSNET.NL   DIENSTEN     CONTACT