ECHTSCHEIDINGSNET.NL...onafhankelijk en onpartijdig


van samen naar solo...

ALIMENTATIE

Als gehuwden of geregistreerd partners scheiden, hebben zij naar elkaar een onderhoudsverplichting. Daarnaast hebben ouders de plicht om hun kinderen tot 21 jaar financieel te onderhouden.

Er zijn twee soorten alimentatie

Partneralimentatie

Kinderalimentatie

Partneralimentatie:

Echtgenoten en geregistreerd partners hebben zorgplicht naar elkaar toe. De zorgplicht houdt niet op bij scheiding. Als één van beiden niet voldoende inkomsten heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien, moet de ander in principe alimentatie betalen. De partneralimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht en de behoefte van beiden. Wanneer er kinderen zijn, wordt eerst de te betalen kinderalimentatie bepaald.

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap en of er kinderen uit deze relatie zijn geboren. Als er geen kinderen zijn en het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft korter dan 6 jaar geduurd, is de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. In overige situaties is het 12 jaar. U kunt hiervoor samen afwijkende afspraken maken.

Partneralimentatie is voor de betaler aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, voor de ontvanger is deze belast.


Kinderalimentatie

Ieder ouder is wettelijk verplicht om naar draagkracht aan de kosten van verzorging en opvoeding voor de kinderen mee te betalen, tot het kind 18 jaar is. Van 18 tot en met 21 jaar is er een voortgezette onderhoudsplicht, wat inhoud dat u de kosten voor levensonderhoud en studie moet betalen.

Voor de vaststelling van de kinderalimentatie wordt aansluiting gezocht bij zogenoemde Trema-normen. Het te betalen bedrag is onder andere afhankelijk van het gezinsinkomen van de ouders tijdens en na de relatie, het aantal kinderen en hun leeftijd. De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen is één van de afspraken die in het ouderschapsplan opgenomen moeten worden. De rechter beoordeelt uiteindelijk of het bedrag dat onderling is afgesproken redelijk is.

Kinderalimentatie is voor de betaler niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en voor de ontvanger onbelast.

Ook de alimentatieberekeningen verzorgen we voor u.

FFP RFEA
Scheidingsadvies
Alimentatieberekeningen, opstellen convenant en ouderschapsplan
lees meer >>
  
Kinderen
Wanneer ziet u de kinderen? Wat komt er in het ouder-schapsplan?
lees meer >>
     
Alimentatie
Kinder- en partneralimen-tatie. Wat kan u verwachten?
lees meer >>
 
Contact
Een kennismakingsgesprek op korte termijn
lees meer >>
     

 

ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     BEUKENSTRAAT 6     |     4462 TT  GOES     |     TEL. 0113 - 250 350     |     INFO@ECHTSCHEIDINGSNET.NL     |     WWW.ECHTSCHEIDINGSNET.NL
ECHTSCHEIDINGSNET.NL   DIENSTEN     CONTACT